KU KPS Marathon 2021

KU KPS MARATHON #9

ขยายเวลารับสมัคร วันนี้ - 20 มิ.ย. 2564
31 ก.ค. 2564 (5 KM, ไม่มีรางวัลรุ่นอายุ)
1 ส.ค. 2564 (10/21/42 KM)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สำหรับนิสิตปัจจุบันมก. สามารถสมัครได้ในราคานิสิต Link
"42 ปี 42 กิโลเมตร
มาราธอนครั้งแรกในวิทยาเขตกำแพงแสน"

"เดิน-วิ่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ทุ่งข้าวสรรพสี และวิถีชีวิตการเกษตร"

ประเภทและรางวัล

เสื้อและเหรียญ

รับอุปกรณ์

วันที่ 24 -30 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 - 16.00น.
ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Map
หมายเหตุ
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+BIB แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน(หรือสำเนา) ของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 - 16.00น.
วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 - 15.00น.
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย Map
สำหรับนักวิ่งที่ประสงค์ให้ส่งเสื้อและ bib ทางปณ. กรุณาติดต่อ Line ID anant26
หมายเหตุ
- ไม่มีการรับสมัครหรือรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันแข่ง
- กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport ยืนยันตัวตนเพื่อรับอุปกรณ์
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

17.00 น.
ปล่อยตัวนักกีฬา Fun Run 5 KM

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

03.00 น.
ปล่อยตัวนักกีฬา Marathon 42.195 KM เวลาสิ้นสุด 10.00น. รวมเวลา 7 ชั่วโมง
04.30 น.
ปล่อยตัวนักกีฬา Half Marathon 21.1 KM เวลาสิ้นสุด 08.30น. รวมเวลา 4 ชั่วโมง
06.00 น.
ปล่อยตัวนักกีฬา Mini Marathon 10.1 KM ไม่มีเวลา Cut off

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Copyright 2020 by CIT KPS KU. All Rights Reserved.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะ"KU KPS Marathon 2021"
เลขบัตรประชาชน/Passport นี้ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้ว