KU KPS Marathon 2021

KU KPS MARATHON #9

ประกาศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มาราธอน ครั้งที่ 9
เรื่อง เลื่อนการจัดการแข่งขันฯ

ตามที่ ศบค. ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด รวมถึงจังหวัดนครปฐม งดการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก และงดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อลดการกระจายและแพร่เชื้อ Covid-19 นั้น

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีความห่วงใยและปรารถนาดีในการพิจารณากำหนดการแข่งขันจากเดิมในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 โดย ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายและได้มีมาตรการที่ผ่อนคลายแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะกำหนดวันจัดการแข่งขันที่ชัดเจนและแจ้งนักวิ่งทุกท่านทราบก่อนการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน เพื่อเตรียมสภาพร่างกายและการดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อย สมบูรณ์

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขออภัย และขอขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้เกียรติและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาราธอนแรกของวิทยาเขตกำแพงแสน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันในไม่ช้า โปรดดูแลสุขภาพและร่วมมือกันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน หากมีความคืบหน้าใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มาราธอน ครั้งที่ 9

"42 ปี 42 กิโลเมตร
มาราธอนครั้งแรกในวิทยาเขตกำแพงแสน"

"เดิน-วิ่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ทุ่งข้าวสรรพสี และวิถีชีวิตการเกษตร"

ประเภทและรางวัล

เสื้อและเหรียญ

รับอุปกรณ์

หากสถานการณ์คลี่คลายและได้มีมาตรการที่ผ่อนคลายแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะกำหนดวันจัดการแข่งขันที่ชัดเจนและแจ้งนักวิ่งทุกท่านทราบก่อนการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน เพื่อเตรียมสภาพร่างกายและการดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อย สมบูรณ์

สำหรับนักวิ่งที่ประสงค์ให้ส่งเสื้อและ bib ทางปณ. กรุณาติดต่อ Line ID anant26
หมายเหตุ
- ไม่มีการรับสมัครหรือรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันแข่ง
- กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport ยืนยันตัวตนเพื่อรับอุปกรณ์
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook

กำหนดการแข่งขัน

หากสถานการณ์คลี่คลายและได้มีมาตรการที่ผ่อนคลายแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะกำหนดวันจัดการแข่งขันที่ชัดเจนและแจ้งนักวิ่งทุกท่านทราบก่อนการแข่งขันล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน เพื่อเตรียมสภาพร่างกายและการดำเนินการต่างๆให้เรียบร้อย สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Copyright 2020 by CIT KPS KU. All Rights Reserved.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะ"KU KPS Marathon 2021"
เลขบัตรประชาชน/Passport นี้ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้ว