KU KPS Marathon 2021

KU KPS MARATHON #9

"42 ปี 42 กิโลเมตร
มาราธอนครั้งแรกในวิทยาเขตกำแพงแสน"

"เดิน-วิ่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ทุ่งข้าวสรรพสี และวิถีชีวิตการเกษตร"

ประเภทและรางวัล

เสื้อและเหรียญ

สำหรับนักวิ่งที่ประสงค์ให้ส่งเสื้อและ bib ทางปณ. กรุณาติดต่อ โทร: 095-7091955 Line ID : @533zwvfb
หมายเหตุ
- ไม่มีการรับสมัครหรือรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันแข่ง
- กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ Passport ยืนยันตัวตนเพื่อรับอุปกรณ์
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Copyright 2020 by CIT KPS KU. All Rights Reserved.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะ"KU KPS Marathon 2021"
เลขบัตรประชาชน/Passport นี้ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมแล้ว